Kamis, 12 April 2012

Toeri Z


Pre Teori Z

Abraham Maslow, ahli psikologi dan ahli teori pertama bagi membangunkan teori motivasi berasaskan keperluan manusia menghasilkan teori yang memiliki tiga tanggapan. Pertama, Pertama, keinginan manusia tidak pernah puas sepenuhnya. Kedua, kelakuan manusia sengaja dan dipacu oleh keinginan bagi kepuasan. Ketiga, keinginan ini boleh dikelaskan menurut struktur hiraki kepentingan dari terendah kepada tertinggi (Maslow, 1970).
  1. Keperluan psikologi
  2. Keperluan selamat
  3. Keperluan disayangi dan menjadi sebahagian
  4. Keperluan harga diri - keyakinan diri
  5. Keperluan bagi pencapaian diri - keperluan bagi mencapai potensi diri sepenuhnya
Teori hiraki keinginan Maslow membantu pengurus bagi memahami apa yang memacu pekerja. Dengan memahami apa yang perlu dicapai bagi pekerja mencapai aras tertinggi motivasi, pengurus dapat mendapatkan terbanyak dari produktiviti.
Teori X, Y dan Z kesemuanya memainkan peranan dalam bagaimana syarikat boleh diurus dengan berjaya. Teori X dan Teori Y kedua-duanya ditulis oleh Douglas McGregor, ahli psikologi kemasyarakatan yang dipercayai unsur utama dalam bidang teori pengurusan. Dalam buku McGregor, "The Human Side of Enterprise" (1960), McGregor menggambarkan Teori X dan Teori Y berasaskan hiraki keinginan Maslow, di mana McGregor mengelompokkan hiraki keinginan pada tahap keinginan rendah (Teori X) dan keinginan tahap tinggi (Teori Y). McGregor mencadangkan bahawa pengurus boleh samaada menggunakan salah satu set keinginan bagi menggalakkan pekerja, tetapi hasil yang lebih baik boleh didapati dengan menggunakan Teori Y, berbanding Teori X (Heil, Bennis, & Stephens, 2000).


Teori Z

Profesor Ouchi menghabiskan beberapa tahun menyelidik syarikat Jepun dan memeriksa syarikat Amerika menggunakan gaya pengurusan Teori Z. Menjelang 1980-an, Jepun terkenal kerana produktiviti tertinggi di seluruh dunia, sementara produktiviti Amerika telah merosot dengan banyaknya. Perkataan "Wa" dalam bahasa Jepun telah digunakan kepada Teori Z kerana ia membabitkan dengan menggalakkan kerja sama dan berkumpulan. Perkataan "Wa" bererti bulat sempurna atau harmoni, yang mempengaruhi masyarakat Jepun agar sentiasa berpasukan dan mendapat penyelesaian bersama. Menggalakkan Teori Z dan perkataan Jepun "Wa" adalah bagaimana ekonomi Jepun menjadi begitu berkuasa. Dan juga kerana Jepun menunjukkan tahap minat yang tinggi untuk bekerja, sesetengah penyelidik mendakwa bahawa 'Z' dalam teori Z mewakili 'Zeal' ("Bersemangat").
Ouchi menulis buku yang berjudul Theory Z How American Business Can Meet the Japanese Challenge (1981), dalam buku ini; Ouchi menunjukkan bagaimana syarikat Amerika dapat memenuhi cabaran Jepun dengan gaya pengurusan keberkesanan tinggi yang menjanjikan mengubah perniagaan pada 980-an. Rahsia kejayaan Jepun, menurut Ouchi, bukanlah teknologi, tetapi cara khas mengurus manusia. “Ini merupakan gaya pengurusan yang menumpu pada falsafah syarikat yang kukat, budaya korporate yang jelas, pembangunan kakitangan jangka panjang, dan membuat keputusan bersama-sama”(Ouchi, 1981). Ouchi menunjukkan bahawa hasil membuktikan pertukaran kakitangan yang lebih rendah, peningkatan komitmen kerja, dan peningkatan produktiviti dramatik.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar